Book Tickets: Cyngerdd Haf/Midsummer Concert

Ticket Details

Please select tickets to attend Cyngerdd Haf/Midsummer Concert

TicketPriceQuantity
Oedolyn (Aelod)/Adult (Member)£12.00
Plentyn Dan 16 (Aelod)/U16 (Member)£5.00
Oedolyn (Dim yn aelod)/Adult (Non-member)£15.00
Plentyn Dan 16 (Dim yn aelod)/U16 (Non-member)£6.00


Total Price: £0.00

          


 

 

National Botanic Garden of Wales

Mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn gwmni cyfyngedig drwy warant. Cofrestrwyd yng Nghymru Rhif 2909098 ac Elusen gofrestredig Rhif 1036354.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN. Ffôn 01558 667149


The National Botanic Garden is a company limited by guarantee. Registered in Wales with No. 2909098 and a Charity registered with No. 1036354.

National Botanic Garden of Wales, Middleton Hall, Llanarthne, Carmarthenshire, SA32 8HN. Tel. 01558 667149