Beth Sydd Ymlaen/What's On

• Mynediad i'r Ardd / Entry to the Garden

Tocynnau ar gyfer fynediad i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Tickets for entry to the National Botanic Garden of Wales.


* Cwrs Creu Torch - Wreath-Making Course

Dewch â gwyrddni i’ch cartref yn ystod tymor yr ŵyl gan greu torch eich hun yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bring the outside in this festive season by making your own wreath at the National Botanic Garden of Wales.


* Mercher Mwdlyd/Welly Wednesday 11:00-12:00

Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyl yn yr awyr agored.

Dim mwy na 2 o blant i bob oedolyn - 1 tocyn = 1 plentyn.

O hyn ymlaen, fydd Dydd Mercher Mwdlyd gyda ffi archebu o £1* ar gyfer pob plentyn ac mae mynediad arferol i'r Ardd Fotaneg yn berthnasol. Mae mynediad i'r Ardd dal am ddim i Aelodau'r Ardd.

*Nodwch na ellir ad-dalu'r ffi archebu o £1.


Welly Wednesday features an hour of fun outdoor activities.

No more than 2 children per adult - 1 ticket = 1 child.

Welly Wednesday now has a £1 booking fee* for every child and normal Botanic Garden admission applies. Free Garden entry still applies to Garden Members.

*Please note that the £1 booking fee is non-refundable.


* Mercher Mwdlyd/Welly Wednesday 13:00-14:00

Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyl yn yr awyr agored.

Dim mwy na 2 o blant i bob oedolyn - 1 tocyn = 1 plentyn.

O hyn ymlaen, fydd Dydd Mercher Mwdlyd gyda ffi archebu o £1* ar gyfer pob plentyn ac mae mynediad arferol i'r Ardd Fotaneg yn berthnasol. Mae mynediad i'r Ardd dal am ddim i Aelodau'r Ardd.

*Nodwch na ellir ad-dalu'r ffi archebu o £1.


Welly Wednesday features an hour of fun outdoor activities.

No more than 2 children per adult - 1 ticket = 1 child.

Welly Wednesday now has a £1 booking fee* for every child and normal Botanic Garden admission applies. Free Garden entry still applies to Garden Members.

*Please note that the £1 booking fee is non-refundable.


AG/EHE - Addysg Awyr Agored / Outdoor Education

Mae’r wers yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac Abertawe ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


This lesson is available to families who live in Carmarthenshire and Swansea and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.


AG/EHE - Garddwriaeth CA/KS 1/2 Horticulture

Mae’r wers Garddwriaeth yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac Abertawe ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


This Horticulture lesson is available to families who live in Carmarthenshire and Swansea and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.


AG/EHE - Garddwriaeth CA/KS 3/4 Horticulture 1030

Mae’r wers Garddwriaeth yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac Abertawe ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


Mae’r cwrs yma ar gyfer myfyrwyr sydd heb fynychu’r wers garddwriaeth CA 3/4 blwyddyn ddiwethaf.


This Horticulture lesson is available to families who live in Carmarthenshire and Swansea and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.

This course is for students who did not attend the KS3/4 Horticulture lessons last year.


AG/EHE - Garddwriaeth CA/KS 3/4 Horticulture 1300

Mae’r wers Garddwriaeth yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac Abertawe ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


Mae’r cwrs yma ar gyfer myfyrwyr gwnaeth fynychu’r wers garddwriaeth CA 3/4 blwyddyn ddiwethaf.


This Horticulture lesson is available to families who live in Carmarthenshire and Swansea and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.

This course is for students who did attend the KS3/4 Horticulture lessons last year.


AG/EHE - Gwyddoniaeth CA 2/3 - Science KS 2/3

Mae’r wers Gwyddoniaeth yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


This Science lesson is available to families who live in Carmarthenshire and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.


AG/EHE - Gwyddoniaeth TGAU / GCSE Science

Mae’r cyrsiau yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac sydd gydag aelodaeth addysgu adref gan yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor. Mae angen ymrwyno am ddwy flynedd o’r cwrs Gwyddoniaeth IGCSE.


These courses are only available for families who live in Carmarthenshire and have a home education membership issued by the National Botanic Garden of Wales. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educated, please contact your council who will assist you further.


AG/EHE - Mathemateg CA2/3 - KS2/3 Maths

Mae’r wers Mathemateg yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


This mathematics lesson is available to families who live in Carmarthenshire and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.


AG/EHE - Saesneg CA/KS 1 English

Mae’r wers Saesneg yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


This English lesson is available to families who live in Carmarthenshire and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.


AG/EHE - Saesneg CA/KS 2/3 English

Mae’r wers Saesneg yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac Abertawe ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


This English lesson is available to families who live in Carmarthenshire and Swansea and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.


AG/EHE - Saesneg CA/KS 3/4 English

Mae’r wers Saesneg yma ar gael i deuluoedd sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac Abertawe ac sydd gydag aelodaeth. Os oes gyda chi diddordeb yn mynychu’r sesiynau yma - sydd yn cael ei rhedeg ar gyfer teuluoedd sydd yn addysgu o’r gytref yn unig, cysylltwch gyda’ch cyngor.


This English lesson is available to families who live in Carmarthenshire and Swansea and have a membership. If you are interested in attending our sessions - run specifically for families who electively home educate, please contact your council.


CA/KS1 Gwyddoniaeth a Mathemateg/Science and Maths

Mae’r wers yma ar gael i unrhyw deulu sydd gydag aelodaeth o’r cyngor neu sydd wedi prynu aelodaeth yn annibynnol. Mae yna gost ychwanegol o £5 y plentyn.


This lesson is available to any family who have a membership - either through the council or bought independently. There is an additional cost of £5 per child to this lesson.


CA/KS2-3 Gwyddoniaeth/Mathemateg-Science/Maths

Mae’r wers yma ar gael i unrhyw deulu sydd gydag aelodaeth o’r cyngor neu sydd wedi prynu aelodaeth yn annibynnol. Mae yna gost ychwanegol o £5 y plentyn.


This lesson is available to any family who have a membership - either through the council or bought independently. There is an additional cost of £5 per child to this lesson.


 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru / National Botanic Garden of Wales

Mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn gwmni cyfyngedig drwy warant. Cofrestrwyd yng Nghymru Rhif 2909098 ac Elusen gofrestredig Rhif 1036354.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN. Ffôn 01558 667149


The National Botanic Garden is a company limited by guarantee. Registered in Wales with No. 2909098 and a Charity registered with No. 1036354.

National Botanic Garden of Wales, Middleton Hall, Llanarthne, Carmarthenshire, SA32 8HN. Tel. 01558 667149