What's On

Entry to the Garden

Tickets for entry to the National Botanic Garden of Wales.


Parcio - Taith Prydain/Tour of Britain Parking

Trwyddedau parcio ar gyfer Taith Prydain yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Ceir yn unig - dim faniau, faniau gwersylla na chartrefi modur.
Parking permits for the Tour of Britain event at the National Botanic Garden of Wales. Cars only - no vans, campervans or motorhomes.


Nodwch y bydd angen i chi barcio cyn 10:15yb, oherwydd bydd y ffyrdd ar gau, ni fyddwch yn gallu gadael y maes parcio tan 3.30yp.
Please note that you will need to park before 10:15 and that, due to road closures, you will not be able to exit the car park until 3.30pm.

Bydd y tocyn hwn hefyd yn caniat?u mynediad i bawb yn eich cerbyd i'r Ardd Fotaneg, a fydd ar agor o 08:00 i 18:00.
This ticket will also gain entry for all occupants of your vehicle to the Botanic Garden, which will be open from 08:00 to 18:00.


Restored Landscape Tour

Rydym wedi treulio'r pedair blynedd diwethaf yn adfer tirwedd 200 mlwydd oed, dewch ar daith i ddarganfod mwy am sut y gwnaethom gyflawni hyn gyda pheirianneg, cadwraeth a hanes.
Mae'r daith am ddim.


We have spent the last four years restoring a 200 year old landscape. Come on a tour to find out more about how engineering, conservation and history played a crucial in achieving this.
The tour is free.


Tour of Restored Landscape

Rydym wedi treulio'r pedair blynedd diwethaf yn adfer tirwedd 200 mlwydd oed, dewch ar daith i ddarganfod mwy am sut y gwnaethom gyflawni hyn gyda pheirianneg, cadwraeth a hanes.
Mae'r daith am ddim.


We have spent the last four years restoring a 200 year old landscape. Come on a tour to find out more about how engineering, conservation and history played a crucial in achieving this.
The tour is free.


 

National Botanic Garden of Wales

Mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn gwmni cyfyngedig drwy warant. Cofrestrwyd yng Nghymru Rhif 2909098 ac Elusen gofrestredig Rhif 1036354.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN. Ffôn 01558 667149


The National Botanic Garden is a company limited by guarantee. Registered in Wales with No. 2909098 and a Charity registered with No. 1036354.

National Botanic Garden of Wales, Middleton Hall, Llanarthne, Carmarthenshire, SA32 8HN. Tel. 01558 667149